Cost of family breakdown

Jaká je cena za rozpad rodiny?
Ať už probíhá jakýmkoliv způsobem, přátelským nebo ponižujícím prudkým, civilizovaným nebo konfliktním, s ochotou spolupracovat nebo v bojové atmosféře, rozpad rodiny nikdy nebyl něčím, po čem by člověk toužil. Rodina vždy začíná aktem lásky. Rozpad rodiny vždy končí její selháním. (Poznámka: Údaje v článku jsou založeny na britských reáliích, ale jeho poselství je relevantní i pro jiné země.)