Snoubenecká setkání v rodině

cesta ke spokojenému manželství

Program přípravy na manželství - nejen pro zasnoubené

Je to opravdu ten pravý? Je to opravdu ta pravá?

Dobré poznání toho, zda jsou naše představy o manželství podobné, může výrazně prohloubit náš vztah. Možná, že svatba je téma, o kterém zatím nešlo společně hovořit. To se v průběhu setkání může změnit.
Věříme, že pokud se investuje do vztahu již v době chození, může se tím vytvořit větší šance pro spokojené manželství. Vaše budoucí manželství může být opravdu šťastné - to není reklamní slogan, ale výsledek toho, že lásku a její růst považujete oba za nejdůležitější stavební kámen trvalého vztahu.

Nacházet cestu k sobě samému

Při rozhovorech v páru si uvědomíte, že sebepřijetí je důležitým předpokladem pro bezpodmínečné přijetí druhého.

Jít spolu ruku v ruce

Díky tematickým otázkám budete objevovat společné vize a plány do budoucna.

Kráčet cestou společně

V diskusích budete mít příležitost slyšet spoustu názorů a postřehů lidí, kteří to se svým vztahem myslí stejně vážně, jako vy.

Hledat společnou cestu k Bohu

Budete se učit žasnout nad Božím plánem pro muže a ženu a možná získáte větší odvahu ke společné modlitbě.

Popis programu

Co můžete očekávat?
Budete se setkávat a společně diskutovat s manželským párem a s dalšími mladými lidmi, kteří jsou v podobné životní situaci jako vy.

Jak velká je skupina?
Maximálně 5 párů účastníků a vedoucí manželský pár.

Jak jednotlivá setkání probíhají?
Každé setkání má téma, o kterém se společně hovoří. Na tuto diskusi se všechny páry připravují nejprve samy dříve, než se všichni znovu setkají. Rozhovory v páru a následná společná diskuse jsou vždy nad konkrétními tematickými otázkami. Tyto otázky dostávají všichni dopředu. Při společném setkání dochází ke sdílení názorů a pohledů na vztah muže a ženy v souvislosti s daným tématem. Vedoucí manželský pár diskusi moderuje, případně obohatí ostatní svými zkušenostmi.

Kolik je to setkání?
Celkem 10 celovečerních setkání.
Jedno informativní individuální setkání s vedoucím párem, dalších 9 pak ve skupině. Vedoucí páry nabízejí možnost setkat se i vícekrát, pokud je o nějaké téma velký zájem.

Který den v týdnu to bude?
Den v týdnu není dopředu stanoven. Všech 9 až 10 termínů setkání se dohaduje na prvním společném setkání. Zpravidla to nebývá pátek a sobota. Když je obtížné najít shodu, přichází mimořádně také v úvahu neděle večer. Snažíme se, aby interval mezi setkáními byl cca 3 týdny.

Jak dlouho příprava trvá?
Zpravidla 9 měsíců - cca od září/října do května/června.
Na manželství není možné připravit se “rychlokurzem”.

Doba, po kterou kurz trvá má pozitivní vliv na vývoj vztahu. Naše příprava na manželství je pozváním na krásnou cestu, kterou společně procházíme nikoli proběhneme.

Témata kterým se věnujeme

Chodíme spolu
K čemu slouží tato etapa života, jak dobře poznat partnera, nejčastější chyby při chození, co je dobré vědět o partnerově rodině.

Psychologie muže a ženy
Rozdíly mezi mužem a ženou, partnerská komunikace, konflikty v manželství, co ovlivňuje spokojenost v manželství, zevšednění vztahu.

Boží plán pro manželství
Biblický pohled na manželství, svátost manželství, církevní dokumenty, manželský slib, platnost manželství, význam manželství a rodiny pro společnost, církev a svět.

Intimní oblast manželství
Sexuální život v manželství, přínosy předmanželské čistoty, motivace k životu manželů ve shodě s rytmem plodnosti podle Božího řádu - seznámení s PPR, těhotenství, odpovědné rodičovství.

Společný život s Bohem
Duchovní život manželů, jak lze prožívat duchovní intimitu ve smíšeném manželství, slavení svátků a liturgický rok, náboženská výchova dětí, zapojení manželů do života církve.

Život manželů a vztahy k okolnímu světu
Zajištění a zařízení bytu, finanční hospodaření, trávení volného času, angažovat ve veřejném životě, vztahy s rodiči a přáteli, budoucí investice do rodičovství.

Zamyšlení nad manželským slibem
Podrobné zamyšlení nad každým slovem manželského slibu. Vždyť je to slib na celý život!

 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro páry, které to se svým vztahem myslí vážně. Není nutné, abyste byli zasnoubeni, ale někteří již zasnoubeni jsou. Není nutné, abyste měli stanovený termín svatby. Účastníci kurzu jsou vždy takoví mladí lidé, kteří chtějí svůj vztah prohloubit a ujasnit si, zda chtějí směřovat do manželství. Někdy kurz přispěje ke zjištění, že s tímto člověkem spojovat život není možné. Toto zjištění je bolestné, ale vždy je lepší se rozejít před svatbou, než se rozvádět.

Místa ve kterých působíme

Kdo jsme

Je nás několik manželských párů a žijeme běžným životem. Máme různá zaměstnání, různý počet dětí či různé koníčky.
Co máme společné?
Věříme na lásku mezi mužem a ženou, která může vydržet!
Věříme, že Bůh nás miluje nekonečnou láskou a že naše manželská láska má být jeho obrazem.
I přes různé chvíle nepohody nás naplňuje vědomí, že sdílíme život s člověkem, který nás miluje.
Dělá nám opravdovou radost, když tuto naši víru a naději v opravdovou lásku a něco z našich zkušeností, můžeme někomu předat.
Další naší společnou věcí je, že se snažíme žít poctivým aktivním křesťanským životem. Naším duchovním zázemím je: Sdružení salesiánů spolupracovníků

 

 

Přihlášení do kurzu

Do kurzů je potřeba se přihlašovat v měsících
- červenec
- srpen
- září
Začátky kurzů bývají v měsících
- říjen
- listopad
Kurzy končí zpravidla v měsících
- květen
- červen

Přihlášení na sezónu 2023/24

 

 

Správa webu / přihlášení Vedoucí