Mozky žen a mužů fungují odlišně, Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.

Populárně-vzdělávacího projekt Přírodovědci.cz

Časopis přináší atraktivní články ze světa současné biologie, chemie, geologie, geografie a ochrany životního prostředí. Neklouže po povrchu ani se nehoní za senzacemi. Cílem redakce i autorů je naopak analyzovat věci do hloubky, nabízet různé úhly pohledu a všímat si širších souvislostí.