Papež k Římské rotě: Příprava na manželství jako nový katechumenát